Log på
Wake up every day knowing what your big picture is and what you are aiming for
 Wake up every day knowing what your big picture is and what you are aiming for
Udvikles hurtigere med More Tennis

    Anvendelse
704
   Brugere
134
  Klubber
84427
  Aktiviteter

    Seneste aktiviteter
Othilia Brodin  
Umeå TK
2018-01-17, Fysisk træning

Othilia Brodin  
Umeå TK
2018-01-17, Tennistræning

Magnus Johannesson  
Fair Play TK
2018-01-18, Tenniskamp

Magnus Johannesson  
Fair Play TK
2018-01-17, Tenniskamp

Rasmus Thyni  
Alingsås TK
2018-01-17, Tennistræning

    Sagt om More Tennis
Johnny Lindahl Richtmann
Ansvarig vid Tennisgymnasiet med NIU-inriktning i Umeå

Träningsdagboken är för oss på tennisgymnasiet i Umeå ett viktigt verktyg för att optimera spelarutveckling. Träningsdagboken inrymmer de tre viktiga faserna; planering, genomförande och utvärdering. Att vara utan denna dokumentation är inget alternativ, det vore helt enkelt som att orientera utan karta och kompass! Svårigheten har emellertid varit att denna process genererat flera olika dokument och som en följd av detta en brist på kontinuerlig översikt. Detta fram till dess att jag som ledare avslutat terminen med en tidskrävande utvärdering och sammanställning. Mot bakgrund av ovanstående blev det en självklarhet för mig att nu se om More Tennis träningsdagbok kan utgöra den plattform som dels underlättar dokumentationsprocessen för mina elever och dels möjliggör formativ bedömning på ett helt annat sätt än tidigare. Nyfikenheten är stor, motivationen är ännu större, nu kör vi!

    More Tennis produkter

  Udviklingsplan

Den individuelle udviklingsplan giver spillere og trænere et klart fokus på træning og den fremtidige udvikling af spilleren. Trænere og spillere tilsammen mål, indsatsområder og turnering planlægning for den kommende periode . Spring dokumenterne i en række forskellige versioner og i stedet alt på ét sted, for alle trænere.

  Træningsdagbog

Træningdagbogen giver spilleren en klar og detaljeret redegørelse for de registrerede aktiviteter og giver også en følelse af at være mere grundig og professionel. For træner giver den et klart input til evaluering og videreudvikling af den enkelte spiller. More Tennis træningsdagbog kan fås i tre varianter.

Testa träningsdagboken 

  Matchtracker

More Tennis matchtracker bruges til at registrere en match punkt for punkt for indsamling af statistik. Efter kampen kan du se statistik for sådan Serve % , Vindere, utvungne fejl , Aggressive Margin etc. Spilstatistik kan hensigtsmæssigt kobles til en matchanalyse af More tennis træningdagbog og kan anvendes til at udvikle dele af en spilleres matchspil over tid.

    More Tennis Facebook